Enobalund

Shop

Integritetspolicy

Ägare av webben
Namn: Daniel Barrio Lundh
Kommersiellt namn: EnoBalund
VAT nummer: ES07491720E
Adress: Plaza Cristóbal Colón 3 3º-1, 28220 Majadahonda –MADRID-
e-mail: info@enobalund.se
Web: www.enobalund.se

INTEGRITETSPOLICY – Daniel Barrio Lundh
Inom enobalund.se (org nr ES07491720E) behandlar vi personuppgifter för de kunder och användare som använder våra tjänster och produkter.
Detta är enobalund.se Integritetspolicy, som är framtagen i syfte att tydliggöra enobalund.se inställning i integritetsfrågor och behandling av företagsuppgifter och personuppgifter. Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204). Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Denna Integritetspolicy gäller för webbplatser www.enobalund.se i Sverige.

Insamling och behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter kan vara både aktiv och passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning, köp av tjänst/produkt eller liknande. Om du inte själv genom en aktiv handling lämnar uppgifterna till oss utan insamlandet sker med hjälp av andra verktyg (t.ex. genom cookies) anses insamlingen passiv. Enobalund.se samlar in personuppgifter bl.a. för att kommunicera med och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och användare enligt ingångna avtal och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, tjänster och produkter.

Enobalund.se kan även samla in information om hur du som användare utnyttjar våra webbplatser för att analysera sökbeteende, för statistikändamål Sådan information samlas in t.ex. med hjälp cookies som inte innehåller personuppgifter. Längre ner i Integritetspolicyn finner du mer information om cookies och hur du kan blockera cookies.

Enobalund.se behandlar bara personuppgifter för de syften som de samlas in för och i enlighet med denna Integritetspolicy, om du inte får information av enobalund.se om annan behandling av uppgifterna. Ibland får du kompletterande information om annan personuppgiftsbehandling i samband med att du vill använda specifika tjänster/produkter som enobalund.se erbjuder.

Utlämnande av personuppgifter till annan

Enobalund.se kan komma att överföra personuppgifter till underleverantörer om vi anser det nödvändigt för uppfyllandet av våra åtaganden gentemot dig som kund eller användare.

Enobalund.se kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om enobalund.se annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Cookies och möjlighet att välja bort cookies

Enobalund.se använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur våra användare utnyttjar våra webbplatser. Cookies är små textfiler som placeras på din webbläsare när du besöker våra webbplatser. Man använder även cookies för att mäta om en annons varit effektiv och för andra statistiska ändamål.

Enobalund.se kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik. Dessa analysverktyg använder cookies vilket innebär att du genom att inte tillåta användningen av cookies även blockerar dessa analysverktyg. Du kan neka webbplatsen att lagra dina cookies – för mer information se Om Cookies

Direkt marknadsföring

Enobalund.se är leverantör av underlag för direktmarknadsföring. Detta innebär att enobalund.se kan komma att använda dina personuppgifter vid direkt marknadsföring och kan även komma att ge tredje part tillgång till uppgifter för detta syfte.

Säkerhet Webbplatser som ägs och kontrolleras av enobalund.se har en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda sådana personuppgifter som kommer i enobalund.se kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Disclaimer

Enobalund.se webbplatser kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Enobalund.se ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker, eller det innehåll som tillhandahålls av sådan tredje part, på tredje parts webbplats.

Ändring av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras över tiden, varför vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna länk för att ta del av den gällande versionen av Integritetspolicyn.

Kontaktuppgifter samt din rätt till rättelse och registerutdrag

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om enobalund.se behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta enobalund.se med kontaktuppgifterna nedan. Du kan också kontakta enobalund.se kundtjänst om de kunduppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga. Du har då rätt att få uppgifterna rättade. Om du vill ha information om enobalund.se behandling av dina personuppgifter, har du också rätt att en gång per kalenderår kontakta enobalund.se och utan kostnad få ett registerutdrag som visar bl. a vilka uppgifter om dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt till enobalund.se till postadressen nedan och ska vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om ditt namn och ditt personnummer. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till enobalund.se.

Enobalund
Attention: D. Barrio Lundh
Plaza Cristóbal Colón 3 3º-11, 28220 Majadahonda –MADRID-
info@enobalund.se

 

Skip to content